- -         :
                             
NESBH Fibonacci
161.8 %
127.2 %
100 %
78.6 %
61.8 %
50%
  38.2 %
23.60 %
0 % 
127.2 %
161.8 %
                      
                         
 

NESBHH .NET

Enter      5